Các tỷ trọng kế đặc biệt | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Tỷ trọng kế  /  Tỷ trọng kế đặc biệt
Các tỷ trọng kế đặc biệt
Các tỷ trọng kế đặc biệt
Ludwig Schneider - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Thông tin mô tả

 

Type Range, g/cm³ Scale, g/cm³ Length, mm Tp., °C Ref.-No. Price, VND
             
Soil acc.to Casagrande (DIN 18123/BS 1377)  0.995-1.030  0.0005  350 20 3311121  
             
Precision seawater density hydrometer  1.000-1.007  0.0001  350 20 3311081  
Precision seawater density hydrometer  1.006-1.013  0.0001  350 20 3311082  
Precision seawater density hydrometer  1.012-1.019  0.0001  350 20 3311083  
Precision seawater density hydrometer  1.018-1.025  0.0001  350 20 3311084  
Precision seawater density hydrometer  1.024-1.031  0.0001  350 20 3311085  
             
Seawater  1.000-1.040  0.001  250 20 H841672  
             
Seawater (With thermometer 0 ~ 30/0,20C) 1.000-1.007  0.0001  450 20 3311240  
Seawater (With thermometer 0 ~ 30/0,20C) 1.000-1.013  0.0001  450 20 3311242  
Seawater (With thermometer 0 ~ 30/0,20C) 1.012-1.019  0.0001  450 20 3311243  
Seawater (With thermometer 0 ~ 30/0,20C) 1.018-1.025  0.0001  450 20 3311244  
Seawater (With thermometer 0 ~ 30/0,20C) 1.024-1.031  0.0001  450 20 3311245  
             
Seawater for aquaria
(With thermometer 0 ~ 40/0.20C)
1.000-1.060  0.002  450 20 3311033  
Seawater for aquaria  1.000-1.060  0.002  450 20 3311034  
             
             
             
Urine tester acc. to Vogel  1.000-1.060 0.001 150 20 3311211  
Urine tester acc. to Vogel  1.000-1.060 0.002  90 20 3311212  
Urine tester acc. to Vogel  1.000-1.030 0.001  90 20 3311213  
Urine (suitable for offi cal testing)
(With thermometer +10 ~ 30/10C)
1.000-1.045  0.001  160 20 3311095  
Urine (suitable for offi cal testing)  1.000-1.045 0.001 160 20 3311096  
             
Sulphuric acid 0 ~ 50 : 0,5  1.000-1.400  0.005 270 20 H860632  
Sulphuric acid 45 ~ 100 : 0,5 1.350-1.850  0.005 270 20 H860634  
             
Calcium mix  0-340 g/l 5 g/l 350 20 3311371  
             
Salinometer  0-4/32 lbs.  0.2 lbs.  250 90 3311026  
Salinometer (With thermometer 0 ~ 110/10C) 0-4/32 lbs.  0.2 lbs.  320 90 3311027  
             
Barkometer acc. to Eitner  0-120 Bé  1 Bé  270 15 3311028  
Barkometer acc. to Eitner (With thermometer 0 ~ 35/10C) 0-120 Bé  1 Bé  320 15 3311030  
             
Bee food  W-T    150 80 3311032  
             
Brinometer for saltwater  0-100 °  1 °  260 15 3311111  
Brinometer for saltwater  0-27% mas  0.5% mas  260 15 3311112  
             
Latexmeter  0-60 g/l 1% g/l 250 84 3311031  

 

Các sản phẩm khác
Code: 335000; Ludwig Schneider - Germany
Giá: 1.700.000 VND
Order-No.: 8578100; Witeg - Germany
Giá: 250.000 VND
Code: 3311371; Ludwig Schneider - Germany
Giá: 990.000 VND
Code: 3311302; Ludwig Schneider / Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Item no.: 3311121; Ludwig Schneider - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Item Number: WG-SS-100; Gardco - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Ref.-No. 3311221; Ludwig Schneider - Germany
Giá: 379.000 VND