Sàng rây thí nghiệm lỗ đan | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Thiết bị nghiền, sàng  /  Sản phẩm hãng FILTRA
Sàng rây thí nghiệm lỗ đan
Sàng rây thí nghiệm lỗ đan
Filtra - Spain
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Thông tin mô tả
Sàng rây thí nghiệm lỗ đan (mesh)            
                   
Hãng sản xuất: Filtra - Spain              
Xuất xứ: Tây Ban Nha              
Mô tả sản phẩm:                
- Đường kính sàng Ø 315 mm, khung sàng cao 53 mm, chiều cao tổng 70 mm      
- Đường kính sàng Ø 350 mm, khung sàng cao 80 mm, chiều cao tổng 100 mm      
- Đường kính sàng Ø 400 mm, khung sàng cao 65 mm, chiều cao tổng 85 mm      
- Đường kính sàng Ø 400 mm, khung sàng cao 100 mm, chiều cao tổng 115 mm      
- Đường kính sàng Ø 450 mm, khung sàng cao 100 mm, chiều cao tổng 115 mm      
- Đường kính sàng Ø 500 mm, khung sàng cao 100 mm, chiều cao tổng 115 mm      
- Đường kính sàng Ø 600 mm, khung sàng cao 110 mm, chiều cao tổng 125 mm      
- Khung sàng làm bằng thép không gỉ AISI 304/316.          
- Lỗ sàng đan bằng thép dây không gỉ AISI 304/316          
                   
Stt ISO 3310-1
UNE 7050-3
ASTM E11 No  Ø 315mm  Ø 350mm  Ø 400mm  Ø 450mm  Ø 500mm  Ø 600mm
1 125 mm 125 5 in. 9.234.000     14.756.000    
2 112 mm     9.234.000     14.756.000    
3 106 mm 106 4,24 in. 9.234.000     14.756.000    
4 100 mm 100 4 in. 9.234.000     14.756.000    
5 90 mm 90 3 1/2 in. 9.234.000     14.756.000    
6 80 mm     9.234.000     14.756.000    
7 75 mm 75 3 in. 9.234.000     14.756.000    
8 71 mm     9.234.000     14.756.000    
9 63 mm 63 2 1/2 in. 9.234.000     14.756.000    
10 56 mm     9.234.000     14.756.000    
11 53 mm 53 2,12 in. 9.234.000     14.756.000    
12 50 mm 50 2 in. 9.234.000     14.756.000    
13 45 mm 45 1 3/4 in. 9.234.000     14.756.000    
14 40 mm     9.234.000     14.756.000    
15 37,5 mm 37,5 1 1/2 in. 9.234.000     14.756.000    
16 35,5 mm     9.234.000     14.756.000    
17 31,5 mm 31,5 1 1/4 in. 9.234.000     14.756.000    
18 28 mm     9.234.000     14.756.000    
19 26,5 mm 26,5 1,06 in. 9.234.000     14.756.000    
20 25 mm 25 1 in. 9.234.000     14.756.000    
21 22,4 mm 22,4 7/8 in. 9.234.000     14.756.000    
22 20 mm     9.234.000     14.756.000    
23 19 mm 19 3/4 in. 7.854.000     13.804.000    
24 18 mm     7.854.000     13.804.000    
25 16 mm 16 5/8 in. 7.854.000     13.804.000    
26 14 mm     7.854.000     13.804.000    
27 13,2 mm 13,2 0,530 in. 7.854.000     13.804.000    
28 12,5 mm 12,5 1/2 in. 7.854.000     13.804.000    
29 11,2 mm 11,2 7/16 in. 7.854.000     13.804.000    
30 10 mm     7.854.000     13.804.000    
31 9,5 mm 9,5 3/8 in. 7.854.000     13.804.000    
32 9 mm     7.854.000     13.804.000    
33 8 mm 8 5/16 in. 7.854.000     13.804.000    
34 7,1 mm     7.854.000     13.804.000    
35 6,7 mm 6,7 0,265 in. 7.854.000     13.804.000    
36 6,3 mm 6,3 1/4 in. 7.854.000     13.804.000    
37 5,6 mm 5,6 31/2 7.854.000     13.804.000    
38 5 mm     7.854.000     13.804.000    
39 4,75 mm 4,75 4 7.854.000     13.804.000    
40 4,5 mm     7.854.000     13.804.000    
41 4,00 mm 4 5 7.568.000     12.376.000    
42 3,55 mm     7.568.000     12.376.000    
43 3,35 mm 3,35 6 7.568.000     12.376.000    
44 3,15 mm     7.568.000     12.376.000    
45 2,8 mm 2,8 7 7.568.000     12.376.000    
46 2,5 mm     7.568.000     12.376.000    
47 2,36 mm 2,36 8 7.568.000     12.376.000    
48 2,24 mm     7.568.000     12.376.000    
49 2 mm 2 10 7.568.000     12.376.000    
50 1,8 mm     7.568.000     12.376.000    
51 1,7 mm 1,7 12 7.568.000     12.376.000    
52 1,6 mm     7.568.000     12.376.000    
53 1,4 mm 1,4 14 7.568.000     12.376.000    
54 1,25 mm     7.568.000     12.376.000    
55 1,18 mm 1,18 16 7.568.000     12.376.000    
56 1,12 mm     7.568.000     12.376.000    
57 1 mm 1 18 7.568.000     12.376.000    
58 0,9 mm     7.568.000     12.376.000    
59 0,85 mm 0,85 20 7.568.000     12.376.000    
60 0,8 mm     7.568.000     12.376.000    
61 0,71 mm 0,71 25 7.568.000     12.376.000    
62 0,63 mm     7.568.000     12.376.000    
63 0,6 mm 0,6 30 7.568.000     12.376.000    
64 0,56 mm     7.568.000     12.376.000    
65 0,5 mm 0,5 35 7.568.000     12.376.000    
66 0,45 mm     7.568.000     12.376.000    
67 0,425 mm 0,425 40 7.568.000     12.376.000    
68 0,4 mm     7.568.000     12.376.000    
69 0,355 mm 0,355 45 7.568.000     12.376.000    
70 0,315 mm     7.568.000     12.376.000    
71 0,3 mm 0,3 50 7.568.000     12.376.000    
72 0,28 mm     7.568.000     12.376.000    
73 0,25 mm 0,25 60 7.568.000     12.376.000    
74 0,224 mm     7.568.000     12.376.000    
75 0,212 mm 0,212 70 7.568.000     12.376.000    
76 0,2 mm     7.568.000     12.376.000    
77 0,18 mm 0,18 80 7.568.000     12.376.000    
78 0,16 mm     7.568.000     12.376.000    
79 0,15 mm 0,15 100 7.568.000     12.376.000    
80 0,14 mm     7.854.000     13.804.000    
81 0,125 mm 0,125 120 7.854.000     13.804.000    
82 0,112 mm     7.854.000     13.804.000    
83 0,106 mm 0,106 140 7.854.000     13.804.000    
84 0,1 mm     7.854.000     13.804.000    
85 0,09 mm 0,09 170 7.854.000     13.804.000    
86 0,08 mm     7.854.000     13.804.000    
87 0,075 mm 0,075 200 7.854.000     13.804.000    
88 0,071 mm     7.854.000     13.804.000    
89 0,063 mm 0,063 230 7.854.000     13.804.000    
90 0,056 mm     8.330.000     14.232.000    
91 0,053 mm 0,053 270 8.330.000     14.232.000    
92 0,05 mm     8.330.000     14.232.000    
93 0,045 mm 0,045 325 8.330.000     14.232.000    
94 0,04 mm     8.330.000     14.232.000    
95 0,038 mm 0,038 400 9.282.000     14.994.000    
96 0,036 mm     9.282.000     14.994.000    
97 0,032 mm 0,032 450 9.282.000     14.994.000    
98 0,025 mm 0,025 500 13.566.000     18.564.000    
99 0,02 mm 0,02 635 to consult     to consult    
Các sản phẩm khác
Model: IRIS FTL-0300; Filtra - Spain
Giá: 68.000.000 VND
Filtra - Spain
Giá: 2.274.000 VND
Filtra - Spain
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Filtra - Spain
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn