Sàng rây thí nghiệm 200mm | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Thiết bị nghiền, sàng  /  Sản phẩm hãng FILTRA
Sàng rây thí nghiệm 200mm
Sàng rây thí nghiệm 200mm
Filtra - Spain
Giá: 2.274.000 VNĐ
Thông tin mô tả
Sàng rây thí nghiệm lỗ đan (mesh)      
             
Hãng sản xuất: Filtra - Spain        
Xuất xứ: Tây Ban Nha        
Mô tả sản phẩm:          
- Đường kính sàng Ø 200 mm, khung sàng cao 25 mm, chiều cao tổng 46 mm
- Đường kính sàng Ø 200 mm, khung sàng cao 50 mm, chiều cao tổng 70 mm
- Đường kính sàng Ø 200 mm, khung sàng cao 100 mm, chiều cao tổng 120 mm
- Đường kính sàng Ø 200 mm, khung sàng cao 200 mm, chiều cao tổng 220 mm
- Đường kính sàng Ø 203 mm, khung sàng cao 25 mm, chiều cao tổng 42 mm
- Đường kính sàng Ø 203 mm, khung sàng cao 50 mm, chiều cao tổng 65 mm
- Đường kính sàng Ø 305 mm, khung sàng cao 50 mm, chiều cao tổng 70 mm
- Khung sàng làm bằng thép không gỉ AISI 304/316.    
- Lỗ sàng đan bằng thép dây không gỉ AISI 304/316    
             
Stt ISO 3310-1
UNE 7050-3
ASTM E11 No  Ø 200x50mm  Ø 203mm (8")  Ø 305mm (12")
1 125 mm 125 5 in. 3.410.000 3.410.000 5.488.000
2 112 mm     3.410.000 3.410.000 5.488.000
3 106 mm 106 4,24 in. 3.410.000 3.410.000 5.488.000
4 100 mm 100 4 in. 3.410.000 3.410.000 5.488.000
5 90 mm 90 3 1/2 in. 3.410.000 3.410.000 5.488.000
6 80 mm     3.410.000 3.410.000 5.488.000
7 75 mm 75 3 in. 3.410.000 3.410.000 5.488.000
8 71 mm     3.410.000 3.410.000 5.488.000
9 63 mm 63 2 1/2 in. 3.410.000 3.410.000 5.488.000
10 56 mm     3.410.000 3.410.000 5.488.000
11 53 mm 53 2,12 in. 3.410.000 3.410.000 5.488.000
12 50 mm 50 2 in. 3.410.000 3.410.000 5.488.000
13 45 mm 45 1 3/4 in. 3.410.000 3.410.000 5.488.000
14 40 mm     3.410.000 3.410.000 5.488.000
15 37,5 mm 37,5 1 1/2 in. 3.410.000 3.410.000 5.488.000
16 35,5 mm     3.410.000 3.410.000 5.488.000
17 31,5 mm 31,5 1 1/4 in. 3.410.000 3.410.000 5.488.000
18 28 mm     3.410.000 3.410.000 5.488.000
19 26,5 mm 26,5 1,06 in. 3.410.000 3.410.000 5.488.000
20 25 mm 25 1 in. 3.410.000 3.410.000 5.488.000
21 22,4 mm 22,4 7/8 in. 3.410.000 3.410.000 5.488.000
22 20 mm     3.410.000 3.410.000 5.488.000
23 19 mm 19 3/4 in. 2.430.000 2.430.000 4.704.000
24 18 mm     2.430.000 2.430.000 4.704.000
25 16 mm 16 5/8 in. 2.430.000 2.430.000 4.704.000
26 14 mm     2.430.000 2.430.000 4.704.000
27 13,2 mm 13,2 0,530 in. 2.430.000 2.430.000 4.704.000
28 12,5 mm 12,5 1/2 in. 2.430.000 2.430.000 4.704.000
29 11,2 mm 11,2 7/16 in. 2.430.000 2.430.000 4.704.000
30 10 mm     2.430.000 2.430.000 4.704.000
31 9,5 mm 9,5 3/8 in. 2.430.000 2.430.000 4.704.000
32 9 mm     2.430.000 2.430.000 4.704.000
33 8 mm 8 5/16 in. 2.430.000 2.430.000 4.704.000
34 7,1 mm     2.430.000 2.430.000 4.704.000
35 6,7 mm 6,7 0,265 in. 2.430.000 2.430.000 4.704.000
36 6,3 mm 6,3 1/4 in. 2.430.000 2.430.000 4.704.000
37 5,6 mm 5,6 31/2 2.430.000 2.430.000 4.704.000
38 5 mm     2.430.000 2.430.000 4.704.000
39 4,75 mm 4,75 4 2.430.000 2.430.000 4.704.000
40 4,5 mm     2.430.000 2.430.000 4.704.000
41 4,00 mm 4 5 2.274.000 2.274.000 4.312.000
42 3,55 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
43 3,35 mm 3,35 6 2.274.000 2.274.000 4.312.000
44 3,15 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
45 2,8 mm 2,8 7 2.274.000 2.274.000 4.312.000
46 2,5 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
47 2,36 mm 2,36 8 2.274.000 2.274.000 4.312.000
48 2,24 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
49 2 mm 2 10 2.274.000 2.274.000 4.312.000
50 1,8 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
51 1,7 mm 1,7 12 2.274.000 2.274.000 4.312.000
52 1,6 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
53 1,4 mm 1,4 14 2.274.000 2.274.000 4.312.000
54 1,25 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
55 1,18 mm 1,18 16 2.274.000 2.274.000 4.312.000
56 1,12 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
57 1 mm 1 18 2.274.000 2.274.000 4.312.000
58 0,9 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
59 0,85 mm 0,85 20 2.274.000 2.274.000 4.312.000
60 0,8 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
61 0,71 mm 0,71 25 2.274.000 2.274.000 4.312.000
62 0,63 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
63 0,6 mm 0,6 30 2.274.000 2.274.000 4.312.000
64 0,56 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
65 0,5 mm 0,5 35 2.274.000 2.274.000 4.312.000
66 0,45 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
67 0,425 mm 0,425 40 2.274.000 2.274.000 4.312.000
68 0,4 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
69 0,355 mm 0,355 45 2.274.000 2.274.000 4.312.000
70 0,315 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
71 0,3 mm 0,3 50 2.274.000 2.274.000 4.312.000
72 0,28 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
73 0,25 mm 0,25 60 2.274.000 2.274.000 4.312.000
74 0,224 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
75 0,212 mm 0,212 70 2.274.000 2.274.000 4.312.000
76 0,2 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
77 0,18 mm 0,18 80 2.274.000 2.274.000 4.312.000
78 0,16 mm     2.274.000 2.274.000 4.312.000
79 0,15 mm 0,15 100 2.274.000 2.274.000 4.312.000
80 0,14 mm     2.470.000 2.470.000 4.312.000
81 0,125 mm 0,125 120 2.470.000 2.470.000 4.312.000
82 0,112 mm     2.470.000 2.470.000 4.312.000
83 0,106 mm 0,106 140 2.470.000 2.470.000 4.312.000
84 0,1 mm     2.470.000 2.470.000 4.312.000
85 0,09 mm 0,09 170 2.470.000 2.470.000 4.312.000
86 0,08 mm     2.470.000 2.470.000 4.312.000
87 0,075 mm 0,075 200 2.470.000 2.470.000 4.312.000
88 0,071 mm     2.470.000 2.470.000 4.312.000
89 0,063 mm 0,063 230 2.470.000 2.470.000 4.312.000
90 0,056 mm     2.979.000 2.979.000 5.096.000
91 0,053 mm 0,053 270 2.979.000 2.979.000 5.096.000
92 0,05 mm     2.979.000 2.979.000 5.096.000
93 0,045 mm 0,045 325 2.979.000 2.979.000 5.096.000
94 0,04 mm     2.979.000 2.979.000 5.096.000
95 0,038 mm 0,038 400 3.881.000 3.881.000 5.684.000
96 0,036 mm     3.881.000 3.881.000 5.684.000
97 0,032 mm 0,032 450 3.881.000 3.881.000 5.684.000
98 0,025 mm 0,025 500 5.174.000 5.174.000 7.252.000
99 0,02 mm 0,02 635 14.935.000 14.935.000  
Các sản phẩm khác
Model: IRIS FTL-0300; Filtra - Spain
Giá: 68.000.000 VND
Filtra - Spain
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Filtra - Spain
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Filtra - Spain
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn