Chai, lọ, bình các loại | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Văn phòng
Văn phòng
Kinh doanh
0437647991
Vũ Thị Nguyệt
Vũ Thị Nguyệt
Xuất nhập khẩu
0931107589
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải
Kinh doanh
0915031389
Đỗ Thị Liên
Đỗ Thị Liên
Kế toán
0934590589
Hoàng Văn Hải
Hoàng Văn Hải
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  THIẾT BỊ & DỤNG CỤ WITEG  /  Chai, lọ, bình các loại
Order-No.: 5614005B; Witeg – Germany
Giá: 2.970.000 VND
Order-No.: 5528250; Witeg - Germany
Giá: 400.000 VND
Order-No.: 5372300; Witeg - Germany
Giá: 990.000 VND
Order-No.: 5372100; Witeg - Germany
Giá: 176.000 VND
Order-No.: 5868001; Witeg - Germany
Giá: 252.000 VND
Order-No.: 5869001; Witeg - Germany
Giá: 264.000 VND
Order-No.: 5868500; Witeg - Germany
Giá: 196.000 VND
Order-No.: 5869500; Witeg - Germany
Giá: 206.000 VND
Order-No.: 5895050; Witeg - Germany
Giá: 28.000 VND
Order-No.: 2446110; Witeg - Germany
Giá: 793.000 VND
Order-No.: 5523334; Witeg - Germany
Giá: 550.000 VND
Code: 5529009; Witeg - Germany
Giá: 24.000.000 VND
Order-No.: 2911250; Witeg - Germany
Giá: 600.000 VND
Code: 15070-00; Kimble - USA
Giá: Liên hệ 0915720689
Order-No.: 5526100GR; Witeg - Germany
Giá: 60.000 VND
Order-No.: 5878001; Witeg - Germany
Giá: 1.200.000 VND
Order-No.: 5878002; Witeg - Germany
Giá: 2.100.000 VND
Order-No.: 5877001; Witeg - Germany
Giá: 580.000 VND
Cat. No.: A 100-07; Bola - Germany
Giá: 1.980.000 VND
Order No. 5894030; Witeg - Germany
Giá: 27.500 VND
Trang    1   2