Chai, lọ, bình các loại | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Sản phẩm hãng WITEG  /  Chai, lọ, bình các loại
Order No. 7169004; Witeg - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Order No. 7166001; Witeg - Germany
Giá: 28.000 VND
Code: 7.171.005; Witeg - Germany
Giá: 24.000 VND
Order-No.: 7175114; Witeg - Germany
Giá: 40.700 VND
Order No.: 5518500B; Witeg - Germany
Giá: 207.000 VND
Order-No.: 5614005B; Witeg – Germany
Giá: 2.970.000 VND
Order-No.: 5528250; Witeg - Germany
Giá: 400.000 VND
Order-No.: 5372300; Witeg - Germany
Giá: 990.000 VND
Order-No.: 5372100; Witeg - Germany
Giá: 198.000 VND
Order-No.: 5869500; Witeg - Germany
Giá: 220.000 VND
Order-No.: 5895050; Witeg - Germany
Giá: 28.000 VND
Order-No.: 2446110; Witeg - Germany
Giá: 793.000 VND
Order-No.: 5523334; Witeg - Germany
Giá: 550.000 VND
Code: 5529009; Witeg - Germany
Giá: 24.000.000 VND
Order-No.: 2911250; Witeg - Germany
Giá: 600.000 VND
Code: 15070-00; Kimble - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Order-No.: 5526100GR; Witeg - Germany
Giá: 60.000 VND
Order-No.: 5878100; Witeg - Germany
Giá: 660.000 VND
Order-No.: 5877100; Witeg - Germany
Giá: 495.000 VND
Cat. No.: A 100-07; Bola - Germany
Giá: 1.980.000 VND
Trang    1   2