Nhiệt kế & Tỷ trọng khác | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Nhiệt kế & Tỷ trọng kế  /  Nhiệt kế & Tỷ trọng khác
Code: G10314; Greiner - Germany
Giá: 250.000 VND
Model: VIP-2MP; TERMEX; Russia
Giá: 99.000.000 VND
Item Number: WG-SS-100; Gardco - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: OS542; Omega - USA
Giá: 3.900.000 VND
Model: OS523E-2; Omega - USA
Giá: 29.000.000 VND
Model: DA 130N; KEM - Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Order-No.: 4970010; TFA-Germany
Giá: 770.000 VND