Sản phẩm hãng POL-EKO | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  
Model: CHL 700; Pol-Eko / Poland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: CTC256 - Memmert, Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: DSM 1200; Pol-eko / Poland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: TB 50A; Pol-Eko / Poland
Giá: 52.800.000 VND
Model: ZLN-UT 200; Pol-Eko / Poland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: CHL 3; Pol-Eko / Poland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: LS 280; Pol-Eko / Poland
Giá: 31.900.000 VND
Model: SLW 240/STD / PolEko - Poland
Giá: 80.300.000 VND
Model: SLW 750/STD; Pol-Eko / Poland
Giá: 146.410.000 VND
Model: ST2 / Pol-eko; Poland
Giá: 31.900.000 VND
Model: SLW 1000/STD; Pol-Eko / Poland
Giá: 189.000.000 VND
Model: ILW 115 / PolEko - Poland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SLN 15/STD; Poleko - Poland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: CLN 53 STD; Pol-Eko / Poland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: CLW 53 STD INOX/G/C; PolEko - Poland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: ILW 53; Pol-Eko / Poland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SLN 53/STD; PolEko - Poland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: KK 500; Poleko - Poland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: LKB 2002; Pol-Eko / Poland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SLW 53/STD; PolEko - Poland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn