Các thiết bị hãng khác | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Thiết bị hãng SNOL UMEGA  /  Các thiết bị hãng khác
Model: SH-DO-550FH; SH Scientific – Korea
Giá: 143.000.000 VND
Model: FD5508; Ilshin- Korea.
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: LGJ-40; Xiang - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: YCO-010-57L; Gemmy - Taiwan
Giá: 25.620.000 VND
Model: YCO-010-16L; Gemmy - Taiwan
Giá: 13.860.000 VND
Model: OVA031; Fistreem - UK
Giá: 78.500.000 VND
Model: YCO-N01 (Analog); Gemmy - Taiwan
Giá: 11.000.000 VND
Model: DHG9070B; Shanghai FENGLING
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: G-Therm/GTMN075B; Galli-Italia
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn