Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
  • Thiết bị xác định tốc độ chảy của nhựa nhiệt dẻo tự động cắt
  • Bộ điều nhiệt lạnh sâu
  • Máy đo oxy hòa tan Mark-302M
  • Máy khuấy từ gia nhiệt kỹ thuật số MSH-D
  • Máy lắc sàng điện từ kỹ thuật số
  • Thiết bị gia nhiệt bình cầu 3 lít
  • Bể điều nhiệt lạnh dùng cho tỷ trọng kế
  • Máy quang phổ đo màu di động
  • Máy đo điểm đông đặc và điểm vẩn đục cổ điển tự động
  • Ống mao quản
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0931107589
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm

Model: PTR-LAB-11; Loip - Russia

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Model: FT-311-80; LOIP - Russia

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Model: MARK-302М; VZOR - RUSSIA

Giá: 19.439.000 VND

Model: MSH-20D, Witeg – Germany

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Model: IRIS FTS-0200; Filtra – Spain

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Model: KM-ME; Part.-No.: 92003000; Labheat - Germany

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Model: CRYO-VT-po-03; Termex – Russia

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Model: MiniScan EZ; Hunterlab – USA

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Model: LP-097A; LOIP - Russia

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Code: 2700000; Witeg - Germany

Giá: 275.000 VND

Code: 1202009; Ludwig Schneider - Germany

Giá: 931.000 VND

Model: CRYO-VIS-T-01; Termex – Russia

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Witeg - Germany

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Model: CG 4.0; Matsu - Vietnam

Giá: 550.000 VND

Code: 4945202; Witeg - Germany

Giá: 352.000 VND