Thiết bị gia nhiệt | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  VẬT TƯ THÍ NGHIỆM CHUNG  /  Thiết bị gia nhiệt
Model: KM-5-6-500; FE - Israen
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: HD 1; HGL - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: HE 1; HGL - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: PZ 44/230; HGL - Germany
Giá: 57.200.000 VND
Model: MH-4; FE / Israel
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: K-1; FE / Israel
Giá: 6.600.000 VND
Model: KM-1D; FE - Israel
Giá: 16.500.000 VND
Model: DB-006E; Gemmy- Taiwan
Giá: 12.600.000 VND