Cân công nghiệp | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Sản phẩm hãng Kern-Sohn  /  Cân công nghiệp
Model: BFS 1T-4SM; Kern – Đức
Giá: 35.464.000 VND
Model: KFP 600V20SM / KXE-TM; Kern - Germany
Giá: 23.700.000 VND
Model: SFB 100K10HIP; Kern - Germany
Giá: 19.800.000 VND
Model: DE 150K2DL; Kern - Germany
Giá: 11.000.000 VND