Cân và phụ kiện khác | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Sản phẩm hãng Kern-Sohn  /  Cân và phụ kiện khác
Model: OB-1119; Ohaus/USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: FD-610; Kett - Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Shanghai YOUSHENG-China
Giá: 515.000 VND
Model: JCS-30A; Shanghai YOUSHENG-China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: TCS-60A; Shanghai YOUSHENG-China
Giá: 2.500.000 VND
Model: TCS-600A; Shanghai YOUSHENG-China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: TCS-300A; Shanghai YOUSHENG-China
Giá: 2.700.000 VND
Model: MB 2610; China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: JCS-15A; Shanghai YOUSHENG-China
Giá: 2.200.000 VND