Hóa chất | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Hóa chất
Code: C1; Nabakem - Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Item No. 2174; GFS Chemicals, Inc. / USA
Giá: 880.000 VND
Item No.: 1645; GFS Chemicals, Inc. / USA
Giá: 385.000 VND
Item No.: 1639; GFS Chemicals, Inc. / USA
Giá: 385.000 VND
Code: 1634; GFS Chemicals, Inc. / USA
Giá: 385.000 VND
Code: 9005; GFS - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: K1; Nabakem - Korea
Giá: 52.000 VND
Code: DC-5000; Nabakem - Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: F-172; Nabakem - Korea
Giá: 550.000 VND
Code: L-240F; Nabakem - Korea Lắc kỹ trước khi dùng. Phun nó để làm sạch bề mặt.
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: A1+; Nabakem - Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: RC-33A; Nabakem - Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: SR-99; Nabakem - Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: S-830; Nabakem - Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: pmc-3; Nabakem - Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: K2; Nabakem - Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: NZ-400; Nabakem - Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: TC#1; Nabakem - Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: DC-3000; Nabakem - Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: L-240; Nabakem - Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Trang    1   2   3