Các loại ống nghiệm | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  HÃNG WITEG - GERMANY  /  Các loại ống nghiệm
Code: 4945202; Witeg - Germany
Giá: 352.000 VND
Order No. 2.583.001; Witeg - Germany
Giá: 44.000 VND
Order No. 7274073; Witeg - Germany
Giá: 330.000 VND
Order No. 4945003; Witeg - Germany
Giá: 330.000 VND
Cat. No. 26135215; Schott - Duran / Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Order-No.: 2582525; Witeg - Germany
Giá: 240.000 VND
Order No. 4903108; Witeg - Germany
Giá: 18.000 VND
Order-No.: 4957010; Witeg - Germany
Giá: 693.000 VND
Order-No.: 4956010; Witeg - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Order-No.: 4955010; Witeg - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 1231; Yancheng - China
Giá: 2.600 VND
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: 7.700 VND
Cat. No.: 23175215; DURAN GROUP - Germany
Giá: 16.500 VND