Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
  • Máy khuấy từ gia nhiệt kỹ thuật số MSH-D
  • Máy lắc sàng điện từ kỹ thuật số
  • Thiết bị gia nhiệt bình cầu 3 lít
  • Máy quang phổ đo màu di động
  • Ống mao quản
  • Nhiệt kế ASTM 9C: -5~+110oC:0,5oC
  • Dụng cụ xác định hàm lượng ethanol 1000ml
  • Chân giá thí nghiệm
  • Phụ kiện gắn nhiệt kế thủy tinh
  • Ống li tâm nắp vặn
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm

Model: MSH-20D, Witeg – Germany

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Model: IRIS FTS-0200; Filtra – Spain

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Model: KM-ME; Part.-No.: 92003000; Labheat - Germany

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Model: MiniScan EZ; Hunterlab – USA

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Code: 2700000; Witeg - Germany

Giá: 275.000 VND

Code: 1202009; Ludwig Schneider - Germany

Giá: 931.000 VND

Witeg - Germany

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Model: CG 4.0; Matsu - Vietnam

Giá: 550.000 VND

Code: 4945202; Witeg - Germany

Giá: 352.000 VND

Models: StereoBlue SB.1902; Euromex - Holland

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Code: 5892050; Witeg - Germany

Giá: 20.000 VND

Code: 8589550; Witeg - Germany

Giá: 6.600.000 VND

Cat.-No. A 136-07; Bohlender - Germany

Giá: 1.320.000 VND

Order-No.: 7405071; Witeg - Germany

Giá: 358.000 VND

Order No. 8250152; Witeg - Germany

Giá: 475.000 VND