Cân kỹ thuật điện tử | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Sản phẩm hãng Kern-Sohn  /  Cân kỹ thuật điện tử
Model: FCB 30K1; Kern – Đức
Giá: 8.800.000 VND
Model: FKB 15K0.5A; Kern – Germany
Giá: 11.500.000 VND
Model: CPB 30K0.5N; Kern - Germany
Giá: 9.900.000 VND
Model: EMS 6K1; Kern - Germany
Giá: 2.000.000 VND