Nabertherm - Germany | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  LÒ NUNG - TỦ SẤY  /  Nabertherm - Germany
Model: R 170/750/12; Nabertherm – Germany
Giá: 678.930.000 VND
Model: TR 1050; Nabertherm – Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: LHTCT 8/16; Nabertherm – Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: LHTC 8/16; Nabertherm – Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: LHT 8/16; Nabertherm – Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: LT 15/11; Nabertherm - Germany
Giá: 110.000.000 VND
Model: L5/13/B410; Nabertherm - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: LHT 08/18; Nabertherm - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: L 15/11; Nabertherm - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: L 9/11; Nabertherm - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: N 7/H-B400; Nabertherm-Germany
Giá: 62.700.000 VND
Model: LT 9/13/B410; Nabertherm-Germany
Giá: 95.500.000 VND
Model: LE 6/11/R7; Nabertherm-Germany
Giá: 44.500.000 VND
Model: RT 50/250/11/B410; Nabertherm - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: LVT 9/11/B410; Nabertherm - Germany
Giá: 85.000.000 VND