Thiết bị các hãng khác | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP  /  Thiết bị các hãng khác
Model: SLY-C; China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: TR250; Kett - Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: FG511+TR 130; Kett / Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: C1 Seed Counter - Elmor / Swiss
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: CM-1000; Spectrum - USA.
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SPAD 502 Plus; Konica Minolta - Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: PM-80; TMI-USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: GMK-305T; G-WON/Korea
Giá: 40.500.000 VND