Sản phẩm hãng Kern-Sohn | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Sản phẩm hãng Kern-Sohn
Model: OB-1119; Ohaus/USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: EW 2200-2NM; Kern – Germany
Giá: 25.000.000 VND
Model: EMB 2000-2; Kern / Germany
Giá: 5.600.000 VND
Code: 324-65; Kern - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: EWJ 300-3; Kern-Sohn / Germany
Giá: 15.440.000 VND
Model: 440-35A; Kern – Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: ABS 220-4N; Kern / Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: DS 30K0.1; Kern – Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: EW 6200-2NM; Kern – Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 307-08; Kern – Germany
Giá: 8.125.000 VND
Model: FCB 30K1; Kern – Đức
Giá: 8.800.000 VND
Model: FKB 15K0.5A; Kern – Germany
Giá: 11.500.000 VND
Model: CPB 30K0.5N; Kern - Germany
Giá: 9.900.000 VND
Model: 572-35; Kern – Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: BFS 1T-4SM; Kern – Đức
Giá: 35.464.000 VND
Model: TG 1250-0.1FN; Kern - Germany
Giá: 14.900.000 VND
Model: KB 1200-2N; Kern / Germany
Giá: 7.700.000 VND
Model: Sauter HD; Kern - Germany
Giá: 11.000.000 VND
Model: HBA 100-0; Kern - Germany
Giá: 2.860.000 VND
Code: 362-99; Kern - Germany
Giá: 12.012.000 VND
Trang    1   2   3