Kính hiển vi sinh học | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0931107589
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  CÁC HÃNG TRUNG QUỐC  /  Kính hiển vi & Phụ kiện  /  Kính hiển vi sinh học
Model: CX21, CX22
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Med-Prax Plus; Hund – Germany
Giá: 20.900.000 VND
Model: XSP-103B; Novel - China
Giá: 6.300.000 VND
Model: MCX51; ECO PLUS version; Micros - Autria
Giá: 19.000.000 VND
Model: DA1-180M; Novel - China
Giá: 19.000.000 VND
Model: NPL-107B; Novel - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: NIB-100; Novel - China
Giá: 43.758.000 VND
Model: N-180M; Novel - China
Giá: 11.000.000 VND
Model: N-800M; Novel - China
Giá: 40.056.000 VND