Thiết bị hãng METASH | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0931107589
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Máy UV/VIS, AAS, HPLC, GC...  /  Thiết bị hãng METASH
Model: B-500; Metash - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: TOC-2000; Metash - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: F-100; Metash - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: MWD-500; Metash - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: UV-5100B; Shanghai Metash
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: UV-5600; Shanghai METASH
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: UV-6000; Shanghai METASH - China
Giá: 66.000.000 VND
Model: FP640; Metash - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: UV-5100; Shanghai METASH
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: V-5000; Shanghai METASH-China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: FP6410; Metash - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn