MÁY LI TÂM | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  MÁY LI TÂM
Cat. No. 1206; Hettich - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Biocen 22R + RT 228; Ortoalresa – Spain
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Biocen 22R; Ortoalresa – Spain
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Unicen 21; Ortoalresa - Spain
Giá: 55.000.000 VND
Model: Digicen 21; Ortoalresa – Spain
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Microcen 23; Ortoalresa - Spain
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Mikro 185 - Hettich / Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: K60092; Koehler - USA
Giá: 390.000.000 VND
Model: M24; LW - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Rotina 380; Hettich - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Rotanta 460; Hettich - Germany
Giá: 158.400.000 VND
Model: EBA 200; Hettich - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: ROTOFIX 46; Hettich - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: MIKRO 220R; Hettich - Germany
Giá: 132.000.000 VND
Model: PLC-012H; Gemmy - Taiwan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: CN-1040; Hsiangtai - Taiwan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: C2006; Centurion-UK
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn