Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
  • Cân phân tích điện tử 5 số
  • Cân kỹ thuật điện tử 30kg/0,5g
  • Bình Woulff 1000ml
  • Chân giá thí nghiệm
  • Máy phân tích thành phần công nghệ của than (độ ẩm nội, chất bốc, độ tro)
  • Phụ kiện gắn nhiệt kế thủy tinh
  • Thùng đựng tròn đa năng có tay cầm
  • Ống li tâm nắp vặn
  • Nút FIBU dùng cho ống Butyrometer
  • Chai nâu đựng mẫu nắp vặn 50ml
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm

Model: XA 52.4Y; Radwag / Poland

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Model: WLC 30/F1/R; Radwag – Poland

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Order number: 5 802 001; Witeg - Germany

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Model: CG 4.0; Matsu - Vietnam

Giá: 550.000 VND

Model: TGA Thermostep - Eltra / Germany

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Buerkle - Germany

Giá: 2.244.000 VND

Code: 4945202; Witeg - Germany

Giá: 352.000 VND

Models: StereoBlue SB.1902; Euromex - Holland

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Code: 3260; Funke Gerber - Germany

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Code: 5892050; Witeg - Germany

Giá: 20.000 VND

Code: 8589550; Witeg - Germany

Giá: 6.600.000 VND

Product code: WX-003-0002; Radwag - Poland

Giá: 12.000 VND

Code: BGD 136; Biuged

Giá: 5.985.000 VND

Order-No.: 8578100; Witeg - Germany

Giá: 250.000 VND

Code: 3270; Funke Gerber - Germany

Giá: 125.000 VND