Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
  • Sàng rây thí nghiệm 200mm
  • Nhiệt kế lá -10 ~ 200oC / 1oC
  • Chốt khóa nút FIBU
  • Cốc nhựa Teflon 100ml có mỏ
  • Hộp nhôm d= 80 mm, h = 20 mm
  • Que thử độ pH
  • Nhớt kế ASTM Ubbelohde
  • Kính soi nổi kỹ thuật số tích hợp camera
  • Cân phân tích 300g/0,001g
  • Cân kỹ thuật 600g/0,01g
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm

Filtra - Spain

Giá: 2.274.000 VND

Code: G10314; Greiner - Germany

Giá: 250.000 VND

Code: 3270; Funke Gerber - Germany

Giá: 125.000 VND

Cat.-No. A 136-07; Bohlender - Germany

Giá: 1.210.000 VND

Order-No.: 7405071; Witeg - Germany

Giá: 358.000 VND

Order No. 8250152; Witeg - Germany

Giá: 402.000 VND

Part No. 1643; PSL - UK

Giá: 6.500.000 VND

Model: EduBlue ED.1805-S; Euromex / Holland

Giá: 14.046.000 VND

Model: EWJ 300-3; Kern-Sohn / Germany

Giá: 13.800.000 VND

Model: WTC 600; Radwag – Poland

Giá: 4.500.000 VND

Item No.: 1639; GFS Chemicals, Inc. / USA

Giá: 385.000 VND

Code: 1634; GFS Chemicals, Inc. / USA

Giá: 385.000 VND

Code: 9005; GFS - USA

Giá: 1.650.000 VND

Cat. Number: 628000; Pobel - Spain

Giá: 14.630.000 VND

Item no.: 0309-0100; Buerkle - Germany

Giá: 803.000 VND

Code: 2200; Usbeck - Germany

Giá: 198.000 VND