Máy UV/VIS, AAS, HPLC, GC... | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Máy UV/VIS, AAS, HPLC, GC...
Model: U-2900; Hitachi / Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SP-830+; Metertech – Taiwan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: B-500; Metash - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: TOC-2000; Metash - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: F-100; Metash - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: MWD-500; Metash - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: UV-2510S; Labomed / USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SPECORD 200 plus; Analytik Jena - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: Develosil C30-UG(Guard); Nomura - Japan
Giá: 4.100.000 VND
Code: Develosil C30-UG-5; Nomura - Japan
Giá: 39.000.000 VND
Model: FPA-2-01; Zomz - Russia
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: UV-5100B; Shanghai Metash
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: UVD-3200; Labomed – USA
Giá: 168.000.000 VND
Model: OPTIZEN POP; KLAB - Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Spectro 24RS; Labomed - USA
Giá: 36.300.000 VND
Model: SP-880; Metertech - Taiwan
Giá: 33.000.000 VND
Model: UV-5600; Shanghai METASH
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: 720.000 VND
Model: Autopol IZ; Rudolph Research - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Trang    1   2