Tủ ấm lắc | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Thiết bị hãng Labwit / Australia  /  Tủ ấm lắc
Model: ZWYR-240; Labwit - Australia
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: ZWY-110X50; Labwit - Australia
Giá: 66.421.000 VND
Model: ZWY-110X30; Labwit - Australia
Giá: 44.000.000 VND
Model: ZWY-211D; Labwit - Australia
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: ZWY-211C; Labwit - Australia
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: ZWY-211B; Labwit/Zhicheng - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: ZWY-200D; Labwit - Australia
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: ZWY-200B; Labwit - Australia
Giá: 74.830.000 VND
Model: ZWY-100F; Labwit - Australia
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: ZWY-103D; Labwit - Australia
Giá: 35.000.000 VND
Model: ZWY-100D; Labwit - Australia
Giá: 46.600.000 VND
Model: ZHWY-2102C; Labwit - Australia
Giá: 88.000.000 VND
Model: ZWY-2112B; Labwit - Australia
Giá: 186.000.000 VND
Model: ZWY-100H; Labwit - Australia
Giá: 43.000.000 VND
Model: ZWY-103B; Labwit - Australia
Giá: 32.400.000 VND
Model: ZWY-111C; Labwit/Zhicheng - Australia
Giá: 88.000.000 VND