Nội thất phòng thí nghiệm. | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Nội thất phòng thí nghiệm.
Model: TH1200; Matsu - Vietnam
Giá: 57.000.000 VND
Model: WJH0604; RWD – China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: M-400; MATSU / Vietnam
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: PVC 1.0 / MATSU
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: M-THC 3.0; Matsu - Vietnam
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Cat.-No. V 1871-07; Sicco - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: M-THC 3.1 / MATSU
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: M-BTT 1.0; Matsu - Vietnam
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: M-THC 2.0; MATSU - Vietnam
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Article-No.: BR 837585; B-SAFETY - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: STOR-100; Poll, Poland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: M-THC 1.0; MATSU - Vietnam
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Item No.: HO330-100; Yancheng - China
Giá: 68.000 VND
Item No.: TA500-500; Yancheng - China
Giá: 87.000 VND
Model: GNC 1.0; Matsu - Vietnam
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: M-BCR 1.0; MATSU - Viet Nam
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: M-BST 1.0; MATSU - Viet Nam
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: M-BTT 1.1; MATSU - Viet Nam
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: M.PVC; Matsu - Vietnam
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn