Cân kỹ thuật điện tử | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Sản phẩm hãng Kern-Sohn  /  Cân kỹ thuật điện tử
Model: FCB 30K1; Kern – Đức
Giá: 8.800.000 VND
Model: FKB 15K0.5A; Kern – Germany
Giá: 11.500.000 VND
Model: CPB 30K0.5N; Kern - Germany
Giá: 9.900.000 VND
Model: EMS 6K1; Kern - Germany
Giá: 2.000.000 VND