Thiết bị khử trùng hãng khác | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  VẬT TƯ THÍ NGHIỆM CHUNG  /  Thiết bị khử trùng hãng khác
Model: Steed YXQ 23L; Joinchamp - China
Giá: 33.000.000 VND
Model: ErgoSteri VT; Phytotechlab -USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: YX-280B; China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: KT-40L; ALP - Japan
Giá: 133.000.000 VND
Model: 75X-240; All-American, USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn