Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm
Model: MSH-20A; Witeg - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: POL-200; Shanghai Bante - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: HD 1; HGL - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 0.703.001; Witeg - Germany
Giá: 1.100.000 VND
Model: Biocen 22R + RT 228; Ortoalresa – Spain
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: EW 2200-2NM; Kern – Germany
Giá: 25.000.000 VND
Pobel - Spain
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 0100742403; Pobel - Spain
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: NZ.1903-P; Euromex – Hà Lan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: BB.1153-PL; Euromex – Hà Lan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: DC.10000‐Pro; Euromex – Hà Lan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 10RAMF1103; Pobel - Spain
Giá: 73.000.000 VND
Model: TCB-7; PSL - UK
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Order-No.: 0082916720007; Witeg - Germany
Giá: 8.800.000 VND
Model: NDJ-79; Zenith - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: MS-MP8; Witeg – Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: U-2900; Hitachi / Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Article No.: 532001; Dalo - Sweden
Giá: 207.000 VND
Code: 12017; Bochem - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: TH1200; Matsu - Vietnam
Giá: 57.000.000 VND
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next   Last