Thiết bị khuấy, trộn, lắc | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  VẬT TƯ THÍ NGHIỆM CHUNG  /  Thiết bị khuấy, trộn, lắc
Model: S50; CAT - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: NB-101 MT; N-Biotek / Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
LS-2000X; Fawcett – USA
Giá: 27.500.000 VND
Model: VM-300; Gemmy - Taiwan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: RS 9000; Bochem - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: 95-AA; Burrell-USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SF1; Stuart-UK
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn