Chai thủy tinh nút mài | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Sản phẩm hãng POBEL  /  Chai thủy tinh nút mài
Order-No.: 5869500; Witeg - Germany
Giá: 220.000 VND
Type: 2002; SKLÁRNY MORAVIA - Czech
Giá: 80.000 VND
Order No.: 5.868.250; Witeg - Germany
Giá: 190.300 VND
Order No.: 5.873.250; Witeg - Germany
Giá: 170.500 VND
Order No.: 5.874.250; Witeg - Germany
Giá: 176.000 VND