Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
  • Nhớt kế Ostwald
  • Thùng đựng tròn đa năng có tay cầm
  • Nút FIBU dùng cho ống Butyrometer
  • Tỷ trọng kế xăng dầu
  • Tỷ trọng kế đo nước biển
  • Chai nâu đựng mẫu nắp vặn 50ml
  • Máy cất nước 1 lần
  • Dụng cụ lấy mẫu sữa bột
  • Giá đỡ nhớt kế Ubbelohde
  • Đĩa nhôm cho cân sấy ẩm
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm

HK - China

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Buerkle - Germany

Giá: 2.244.000 VND

Models: StereoBlue SB.1902; Euromex - Holland

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Code: 3260; Funke Gerber - Germany

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Code: 8568004; Witeg - Germany

Giá: 1.260.000 VND

Code: 335000; Ludwig Schneider - Germany

Giá: 1.700.000 VND

Code: 5892050; Witeg - Germany

Giá: 20.000 VND

Model: 710; Pobel - Spain

Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn

Code: 3125; Funke Gerber - Germany

Giá: 3.550.000 VND

Code: 8589550; Witeg - Germany

Giá: 6.600.000 VND

Radwag - Poland

Giá: 12.000 VND

Code: BGD 136; Biuged

Giá: 5.985.000 VND

Code: 6660; Funke-Gerber / Germany

Giá: 440.000 VND

Order-No.: 8578100; Witeg - Germany

Giá: 250.000 VND

Code: 0402-0025; Buerkle - Germany

Giá: 4.400.000 VND

Code: KH-200; China

Giá: 5.500.000 VND