Thiết bị khác | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  VẬT TƯ THÍ NGHIỆM CHUNG  /  Thiết bị khác
Model: PURICUBE 1200; Cryste – Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Lamil 13; Karstulan - Finland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: 7100.PGT120; WARMBIER - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: ST2 / Pol-eko; Poland
Giá: 31.900.000 VND
Model: BL-176; Kirsch - Germany
Giá: 88.000.000 VND
Model: BL-100; Kirsch - Germany
Giá: 69.000.000 VND
Model: K6 - Kruss / Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: GT-505-CBD; Gotech - Taiwan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: F38-ME; Julabo - Germany
Giá: 190.000.000 VND
Model: Lamil Plus 13; Kartulan - Finland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn