Kính hiển vi Euromex - Holland | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Kính hiển vi Euromex - Holland
Model: IS.1152-PLi; Euromex - Holland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Models: StereoBlue SB.1902; Euromex - Holland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: NZ.1903-P; Euromex – Hà Lan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: BB.1153-PL; Euromex – Hà Lan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: DC.10000‐Pro; Euromex – Hà Lan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: NZ.1902-GEML; Euromex - Holland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: PB.5020; Euromex – Holland
Giá: 385.000 VND
Model: BioBlue digital, Euromex - Netherland
Giá: 19.690.000 VND
Model: EduBlue ED.1805-S; Euromex / Holland
Giá: 14.046.000 VND
Model: iScope - Euromex / Netherland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: DC.1300C; Euromex - Holland
Giá: 4.950.000 VND
Model: EduBlue ED.1302-P; Euromex - Holland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: OX.3035; Euromex - Holland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: EduBlue ED.1305-S; Euromex / Holland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: AP-8 LED; Euromex - Holland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: AP-8; Euromex - Holland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: SB.6110; Euromex - Holland
Giá: 3.000.000 VND
Model: AE.1112; Euromex - Holland
Giá: 3.000.000 VND
Model: StereoBlue SB.1903; Euromex - Holland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: OX.3080; Euromex - The Netherlands
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Trang    1   2