THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP
Model: TR250; Kett - Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: TR 130 - Kett / Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: C1 Seed Counter - Elmor / Swiss
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: CM-1000; Spectrum - USA.
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SPAD 502 Plus; Konica Minolta - Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Vario 1G/8; Pfeuffer - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Contador; Pfeuffer - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: HE lite; Pfeuffer - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: PM-80; TMI-USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: GMK-305T; G-WON/Korea
Giá: 40.500.000 VND