Các dụng cụ thí nghiệm khác | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM  /  Các dụng cụ thí nghiệm khác
Product Code: A05075; DWS - UK
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Siebtechnik - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: GON 1.0; Matsu - Vietnam
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model:YDS-10; XG - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Cat. No.: C 372-08; Bola - Germany
Giá: 420.000 VND
Code: 631.4031-00 MESOTRON; HANHART – GERMANY
Giá: 2.500.000 VND
Item-No.: 7301-1; Yancheng - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 1177; Yancheng-China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 1383; Yancheng - China
Giá: 44.000 VND
Code: 1381; Yancheng - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn