THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU
Model: eBT-V; Schleibinger / Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Concrete Rheometer
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Controlab - France
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: FGJN-50; Hans Schmidt - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: PG-1M; Nippon Denshoku - Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: VG 7000; Nippondenshoku - Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: HPSA; Hans-Schmidt / Germany
Giá: 9.900.000 VND