Thiết bị hãng khác | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  MÁY UV/VIS, AAS, HPLC, GC...  /  Thiết bị hãng khác
Model: RFM742M; Bellingham + Stanley / UK
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: U-2900; Hitachi / Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SPECORD 200 plus; Analytik Jena - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: FPA-2-01; Zomz - Russia
Giá: 110.000.000 VND
Model: OPTIZEN POP; KLAB - Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model ATM X2; Index - UK
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Autopol IZ; Rudolph Research - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: ADS435; Bellingham + Stanley - UK
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: ADP410; Bellingham + Stanley - UK
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SACCHAROMAT 103; SCHMIDT+HAENSCH - Germany
Giá: 725.812.500 VND
Model: PS8000; Kruess – Germany
Giá: 315.042.000 VND
Model: AP-300 / Atago – Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: AA-55; Optical Activity - UK
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn