Thiết bị hãng Reichert - USA | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Thiết bị hãng Reichert - USA
Model: Density4; Reichert - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Catalog Number: 13940015; Reichert - USA
Giá: 8.250.000 VND
Catalog Number: 13940017; Reichert - USA
Giá: 7.647.200 VND
Model: TS400; Reichert - USA
Giá: 9.438.000 VND
Model: IFT10 HP; Reichert - USA
Giá: 10.780.000 VND
Model: PG-Chek / Reichert - USA
Giá: 8.800.000 VND
Model: Reichert AR700 - USA
Giá: 250.000.000 VND
Model: AR200; Reichert – USA
Giá: 33.000.000 VND
Model: Quebec® Darkfield Digital; Reichert - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Abbe Mark III; Reichert - USA
Giá: 149.435.000 VND
Model: UNISTAT® Bilirubinometer; Reichert - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: r2i300; Reichert - USA
Giá: 99.000.000 VND
Model: Brix Tester; Reichert - USA
Giá: 30.800.000 VND
Model: RHINO Reichert - USA
Giá: 1.320.000 VND
Model: Quebec® Darkfield Manual; Reichert - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Brix/RI-Chek; Reichert - USA
Giá: 8.250.000 VND