Các thiết bị hóa-lý. | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  VẬT TƯ THÍ NGHIỆM CHUNG  /  Các thiết bị hóa-lý.
Model: B-52-1C; YMMT - Japan
Giá: 147.150.000 VND
Model: POLY gloss; TQC – Netherland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Titroline 5000; SI ANALYTICS – Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: 860031; Sper Scientific-USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: 840006; Sper Scientific-USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn