Dụng cụ lấy mẫu | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Sản phẩm hãng Buerkle   /  Dụng cụ lấy mẫu
PharmaScoop - Buerkle / Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 5371-0500; Buerkle - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 5303-0002; Buerkle - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Item number: 5326-0004; Buerkle - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 5331-1060; Buerkle - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Item number: 5326-0002; Buerkle - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Ice borer; Buerkle - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 5305-0110; Buerkle - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Item number: 5305-0100; Buerkle - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Item no: 5382-0040; Buerkle – Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 5322-1300; Buerkle / Germany
Giá: 6.897.000 VND
Code: 5316-3085; Buerkle / Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 5341-1100; Buerkle / Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Item No.: 5355-0120; Buerkle - Germany
Giá: 1.800.000 VND
Item No. 5307-0210; Buerkle - Germany
Giá: 3.720.000 VND
Item No. 5307-1120; Buerkle - Germany
Giá: 10.920.000 VND
Item No.: 5330-1200; Buerkle - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Item no. 5321-0300; Buerkle - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn