Thiết bị đo lường | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Sản phẩm hãng Kern-Sohn  /  Thiết bị đo lường
Model: TG 1250-0.1FN; Kern - Germany
Giá: 14.900.000 VND
Model: Sauter HD; Kern - Germany
Giá: 11.000.000 VND
Model: HBA 100-0; Kern - Germany
Giá: 2.860.000 VND
Model: Sauter HMM; Kern - Germany
Giá: 34.925.000 VND