Thiết bị đo độ nhớt | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Sản phẩm hãng LOIP  /  Các thiết bị hãng khác  /  Thiết bị đo độ nhớt
Model: BHII - Toki Sangyo/Japan
Giá: 77.000.000 VND
Model: SYD-0623; Chincan - China
Giá: 99.000.000 VND
Model: SYD-265D; Liyi - China
Giá: 59.000.000 VND
Model: SKY1003-Ⅲ; Shenkai - China
Giá: 350.000.000 VND
Model: CXYD-200; Chenxin - China
Giá: 50.400.000 VND
Model: SKY1003-I; Shenkai - China
Giá: 450.000.000 VND
Model: BGD 151/1; Biuged - China
Giá: 14.520.000 VND
Giá: 37.170.000 VND