Nhiệt kế theo tiêu chuẩn ASTM, IP | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Nhiệt kế, ẩm kế, áp kế  /  Nhiệt kế theo ASTM
Nhiệt kế theo tiêu chuẩn ASTM, IP
Nhiệt kế theo tiêu chuẩn ASTM, IP
Ludwig Schneider / Amarell - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Thông tin mô tả

Nhiệt kế theo tiêu chuẩn ASTM, IP

Hãng cung cấp: Ludwig Schneider / Amarell / Witeg - Germany

Xuất xứ: Đức

ASTM precision thermometers
Origin: Germany
Precision thermometers acc. to ASTM, for mineral oil and fuel testing,
stem type, capillary form: yellow back round, suitable for official certification
No. ASTM IP Description  Measuring
range
Scale
°C/°F
Filling  Immersion
 L2 mm
Total length
L1 mm
Ref. No. Price
VND
1 1 C  —  Partial Immersion  -20 +150  1 °C  Hg 76 317 12020011  
2 1 F  —  Partial Immersion 0 +302  2 °F  Hg 76 317 12050011  
3 2 C  62 C  Partial Immersion -5 +300  1 °C  Hg 76 385 1202002  
4 2 F  62 F  Partial Immersion  +20 +580  2 °F  Hg 76 385 1205002  
5 3 C  73 C  Partial Immersion -5 +400 1 °C  Hg 76 410 1202003  
6 3 F  73 F  Partial Immersion   +20 +760   2 °F Hg 76 410 1205003  
7 5 C  1 C  Cloud and Pour   -38 +50  1 °C  Hg 108 225 12020051  
8 5 F  1 F   Cloud and Pour   -36 +120  2 °F  Hg 108 225 12050051  
9 6 C  2 C   Low Cloud and Pour   -80 +20   1 °C Toluen 76 225 12020061  
10 6 F  2 F    Low Cloud and Pour   -112 +70  2 °F Toluen 76 225 12020061  
11 7 C  5 C  Low Distillation   -2 +300  1 °C Hg Total 380 1202007  
12 7 F   Low Distillation  +30 +580  2 °F Hg Total 380 1205007  
13 8 C  6 C  High Distillation   -2 +400  1 °C Hg Total 380 1202008  
14 8 F  —   High Distillation   +30 +760  2 °F Hg Total 380 1205008  
15 9 C  15 C Low-Pensky-Martens  -5 +110 0.5 °C  Hg 57 285 1202009 931.000
16 9 F  15 F  Low-Pensky-Martens  +20 +230   1 °F Hg 57 285 1202010  
17 10 C  16 C   High-Pensky-Martens   +90 +370  2 °C Hg 57 285 1205010  
18 10 F  16 F   High-Pensky-Martens   +200 +700  5 °F Hg 57 285 1205010  
19 11 C  28 C   Cleveland Open Flash   -6 +400  2 °C Hg 25 305 1202011  
20 11 F  28 F  Cleveland Open Flash   +20 +760  5 °F Hg 25 305 1205011  
21 12 C  64 C   Density-Wide Range   -20 +102  0.2 °C  Hg Total 415 12020121 1.176.000
22 12 F  64 F   Density-Wide Range   -5 +215  0.5 °F Hg Total 415 12020121  
23 13 C  47 C  Loss on Heat   +155 +170  0.5 °C  Hg Total 150 12020131  
24 14 C  17 C  Wax Melting Point   +38 +82  0.1 °C Hg 79 370 12020141  
25 14 F  17 F   Wax Melting Point   +100 +180  0.2 °F Hg 79 370 12050141  
26 15 C  60 C  Low Softening Point  -2 +80  0.2 °C Hg Total 390 12020151  
27 15 F  Low Softening Point   +30 +180 0.5 °F Hg Total 390 12050151  
28 16 C  61 C   High Softening Point   +30 +200  0.5 °C Hg Total 390 12020161 1.021.000
29 16 F  —  High Softening Point   +85 +392  1 °F  Hg Total 390 12050161  
30 17 C  —   Saybolt Viscosity   +19 +27  0.1 °C Hg Total 270 1202017  
31 17 F  —   Saybolt Viscosity   +66 +80  0.2 °F Hg Total 270 1205017  
32 18 C  23 C   Reid Vapor Pressure   +34 +42   0.1 °C Hg Total 270 1202018  
33 18 F  23 F   Reid Vapor Pressure   +94 +108  0.2 °F Hg Total 270 1205018  
34 19 C  —   Saybolt Viscosity   +49 +57   0.1 °C Hg Total 270 1202019 846.000
35 19 F  —   Saybolt Viscosity   +120 +134   0.2 °F Hg Total 270 1205019  
36 20 C  —   Saybolt Viscosity   +57 +65  0.1 °C  Hg Total 270 1202020  
37 20 F  —   Saybolt Viscosity   +134 +148  0.2 °F Hg Total 270 1205020  
38 21 C  —   Saybolt Viscosity   +79 +87  0.1 °C Hg Total 270 1202021 894.000
39 21 F   Saybolt Viscosity   +174 +188  0.2 °F Hg Total 270 1205021  
40 22 C  24 C  Oxidation Stability   +95 +103   0.1 °C Hg Total 270 1202022  
41 22 F  24 F   Oxidation Stability   +204 +218  0.2 °F Hg Total 270 1205022  
42 23 C  —   Engler Viscosity   +18 +28  0.2 °C  Hg 90 207 12020231  
43 24 C  —  Engler Viscosity   +39 +54  0.2 °C  Hg 90 232 12020241  
44 25 C  —  Engler Viscosity  +95 +105   0.2 °C Hg 90 207 12020251  
45 26 C  Stability Test of Soluble Nitrocellulose  +130 +140   0.1 °C Hg Total 458 12020261  
46 27 C  —   Turpentine Distillation   +147 +182  0.5 °C Hg 76 296 12020271  
47 28 C  31 C  Kinematic Viscosity   +36.6 +39.4   0.05 °C Hg Total 300 12020281  
48 28 F  31 F   Kinematic Viscosity   +97.5 +102.5  0.1 °F Hg Total 300 12050281  
49 29 C  34 C  Kinematic Viscosity   +52.6 +55.4  0.05 °C Hg Total 300 12020291  
50 29 F  34 F   Kinematic Viscosity   +127.5 +132.5  0.1 °F Hg Total 300 12050291  
51 30 F  32 F   Kinematic Viscosity   +207.5 +212.5  0.1 °F Hg Total 300 12050301  
52 33 C  20 C   Low Aniline Point   -38 +42   0.2 °C  Hg 50 415 12020331  
53 33 F  —  Low Aniline Point   -36.5 +107.5  0.5 °F Hg 50 415 12050331  
54 34 C  21 C  Medium Aniline Point   +25 +105   0.2 °C Hg 50 415 12020341  
55 34 F  —   Medium Aniline Point   +77 +221  0.5 °F Hg 50 415 12050341  
56 35 C  59 C   High Aniline Point   +90 +170  0.2 °C Hg 50 415 12020351  
57 35 F  —   High Aniline Point   +194 +338   0.5 °F Hg 50 415 12050351  
58 36 C  —   Titer Test   -2 +68   0.2 °C Hg 45 400 12020361  
59 37 C  77 C   Solvents Distillation   -2 +52  0.2 °C Hg 100 390 12020371  
60 38 C  78 C  Solvents Distillation   +24 +78  0.2 °C Hg 100 390 12020381  
61 39 C  79 C  Solvents Distillation   +48 +102  0.2 °C Hg 100 390 12020391  
62 40 C  80 C  Solvents Distillation   +72 +126  0.2 °C Hg 100 390 12020401  
63 41 C  81 C  Solvents Distillation   +98 +152  0.2 °C Hg 100 390 12020411  
64 42 C  82 C  Solvents Distillation   +95 +255  0.5 °C Hg 100 390 1202042  
65 43 C  65 C  Kinematic Viscosity   -51.6 -34   0.1 °C Hg Total 410 12020431  
66 43 F  65 F  Kinematic Viscosity   -61 -29  0.2 °F Hg-TL Total 410 12050431  
67 44 C  29 C  Kinematic Viscosity   +18.6 +21.4  0.05 °C Hg Total 300 12020441  
68 44 F  29 F  Kinematic Viscosity   +66.5 +71.5  0.1 °F  Hg Total 300 12050441  
69 45 C  30 C Kinematic Viscosity  +23.6 +26.4   0.05 °C  Hg Total 300 12020451  
70 45 F  30 F  Kinematic Viscosity   +74.5 +79.5 0.1 °F Hg Total 300 12050451  
71 46 C  66 C Kinematic Viscosity  +48.6 +51.4  0.05 °C Hg Total 300 12020461  
72 46 F  66 F  Kinematic Viscosity   +119.5 +124.5  0.1 °F Hg Total 300 12050461  
73 47 C  35 C  Kinematic Viscosity   +58.6 +61.4  0.05 °C Hg Total 300 12020471  
74 47 F  35 F Kinematic Viscosity   +137.5 +142.5 0.1 °F Hg Total 410 12050471  
75 48 C  90 C  Kinematic Viscosity   +80.6 +83.4  0.05 °C Hg Total 300 12020481  
76 48 F  90 F  Kinematic Viscosity   +177.5 +182.5 0.1 °F Hg Total 300 12050481  
77 49 C  Stormer Viscosity   +20 +70   0.2 °C  Hg 65 300 12020491  
78 50 C  —  Gas Calorimeter Inlet   +12.2 +38.3  0.05 °C  Hg Total 463 12020501  
79 50 F  —  Gas Calorimeter Inlet   +54 +101   0.1 °F Hg Total 463 12050501  
80 51 F  —  Gas Calorimeter Inlet   +69 +116  0.1 °F Hg Total 463 12050511  
81 52 C  —  Butadiene Boiling Point Range   -10 +5  0.1 °C Hg Total 157 12020521  
82 53 C  —  Benzene Freezing Point   -0.6 +10.4  0.1 °C Hg Total 189 12020531  
83 54 C  18 C  Congealing Point   +20 +100.6  0.2 °C Hg Total 305 12020541  
84 54 F  18 F  Congealing Point   +68 +213  0.5 °F  Hg Total 305 12050541  
85 56 C  —  Bomb Calorimeter   +19 +35  0.02 °C  Hg Total 570 12020561  
86 56 F  —  Bomb Calorimeter   +66 +95  0.05 °F  Hg Total 570 12050561  
87 57 C  —  Tag Closed Tester, Low Range   -20 +50  0.5 °C Hg 57 282 12020571  
88 57 F  Tag Closed Tester, Low Range   -4 +122  1 °F Hg 57 282 12050571  
89 58 C  —  Tank   -34 +49  0.5 °C Hg Total 300 12020583  
90 58 F  —  Tank   -30 +120  1 °F  Hg Total 300 12050583  
91 59 C  Tank   -18 +82  0.5 °C Hg Total 300 12020593  
92 59 F  —  Tank   0 +180  1 °F  Hg Total 300 12050593  
93 60 C  —  Tank   +77 +260   1 °C Hg Total 300 12020603  
94 60 F  —  Tank   +170 +500  2 °F Hg Total 300 12050603  
95 61 C  63 C  Petrolatum Melting Point  +32 +127 0.2 °C  Hg 79 375 12020611  
96 61 F  —  Petrolatum Melting Point   +90 +260   0.5 °F Hg 79 375 12050611  
97 62 C  —  Precision   -38 +2   0.1 °C Hg Total 374 12020621  
98 62 F  Precision   -36 +35  0.2 °F Hg Total 374 12050621  
99 63 C  —  Precision   -8 +32  0.1°F Hg Total 374 12020631  
100 63 F  —  Precision   +18 +89  0.2 °F Hg Total 374 12050631  
101 64 C  —  Precision   +25 +55  0.1 °C Hg Total 374 12020641  
102 64 F  —  Precision   +77+131   0.2 °F Hg Total 374 12050641  
103 65 C  —  Precision   +50 +80  0.1 °C Hg Total 374 12020651  
104 65 F  —  Precision   +122 +176  0.2 °F Hg Total 374 12020661  
105 66 C  —  Precision   +75 +105   0.1 °C Hg Total 374 12020661  
106 66 F  —  Precision   +167 +221 0.2 °F Hg Total 374 12050661  
107 67 C  —  Precision   +95 +155   0.2 °C Hg Total 374 12020671  
108 67 F  —  Precision   +203 +311 0.5 °F  Hg Total 374 12050671  
109 68 C  —  Precision   +145 +205   0.2 °C  Hg Total 374 1202068  
110 68 F  —  Precision   +293 +401  0.5 °F Hg Total 374 1205068  
111 69 C  Precision   +195 +305  0.5 °C  Hg Total 374 1202069  
112 69 F  —  Precision   +383 +581   1 °F Hg Total 374 1205069  
113 70 C  —  Precision   +295 +405 0.5 °C Hg Total 374 1202070  
114 70 F  —  Precision   +563 +761  1 °F Hg Total 374 1205070  
115 71 C  72 C  Oil in Wax   -37 +21  0.5 °C  Hg 76 350 12020711  
116 71 F  72 F  Oil in Wax   -35 +70  1 °F Hg 76 350 12050711  
117 72 C  67 C  Kinematic Viscosity   -19.4 -16.6  0.05 °C Hg Total 300 12020721  
118 72 F  67 F  Kinematic Viscosity   -2.5 +2.5  0.1 °F  Hg Total 300 12050721  
119 73 C  68 C Kinematic Viscosity   -41.4 -38.6  0.05 °C Hg-TI Total 300 12020731  
120 73 F  68 F  Kinematic Viscosity   -42.5 -37.5  0.1 °F Hg-TI Total 300 12050731  
121 74 C  69 C  Kinematic Viscosity   -55.4 -52.6   0.05 °C Hg Total 300 12020741  
122 74 F  69 F  Kinematic Viscosity   -67.5 -62.5  0.1 °F Hg-TI Total 300 12050741  
123 75 F  —  Coolant (Antifreeze) Freezing Point   -35 +35  0.5 °F Hg 100 403 12050751  
124 76 F  —  Coolant (Antifreeze) Freezing Point   -65 +5   0.5 °F  Hg 100 403 12050761  
125 77 F  —  Saybolt Viscosity   +245 +265  0.5 °F  Hg Total 270 1205077  
126 78 F  —  Saybolt Viscosity   +295 +315 0.5 °F  Hg Total 270 1205078  
127 79 F  Saybolt Viscosity   +345 +365  0.5 °F  Hg Total 270 1205079  
128 80 F  Saybolt Viscosity   +395 +415  0.5 °F  Hg Total 270 1205080  
129 81 F  —  Saybolt Viscosity   +445 +465  0.5 °F  Hg Total 270 1205081  
130 82 C  Fuel Rating Engine   -15 +105  1 °C  Hg 30 159 12020821  
131 82 F  —  Fuel Rating Engine  0 +220  2 °F Hg 30 159 12050821  
132 83 C  —  Fuel Rating Engine  +15 +70  1 °C Hg 40 168 12020831  
133 83 F  —  Fuel Rating Engine  +60 +160  1 °F Hg 40 168 12050831  
134 84 C  —  Fuel Rating, Orifice Tank  +25 +80  1 °C Hg 249 378 12020841  
135 84 F  Fuel Rating, Orifice Tank  +75 +175  1 °F Hg 249 378 12050841  
136 85 C  —  Fuel Rating, Surge  +40 +150  1 °C  Hg 181 305 12020851  
137 85 F  —  Fuel Rating, Surge  +100 +300  2 °F  Hg 181 305 12050851  
138 86 C  —  Fuel Rating, Mix.  +95 +175  1 °C Hg 35 164 1202086  
139 86 F  —  Fuel Rating, Mix.  +200 +350  2 °F Hg 35 164 1205086  
140 87 C  —  Fuel Rating Coolant   +150 +205  1 °C Hg 40 169 1202087  
141 87 F  —  Fuel Rating Coolant   +300 +400  1 °F Hg 40 169 1205087  
142 88 C  Vegetable Oil Flash   +10 +200  1 °C Hg 57 282 1202088  
143 88 F  —  Vegetable Oil Flash   +50 +392  2 °F Hg 57 282 1205088  
144 89 C  —  Solidification Point   -20 +10   0.1 °C  Hg 76 365 12020891  
145 90 C  —  Solidification Point  0 +30  0.1 °C  Hg 76 365 12020901  
146 91 C  —  Solidification Point   +20 +50  0.1 °C  Hg 76 365 12020911  
147 92 C  —  Solidification Point   +40 +70  0.1 °C  Hg 76 365 12020921  
148 93 C  Solidification Point   +60 +90  0.1 °C  Hg 76 365 12020931  
149 94 C  —  Solidification Point   +80 +110  0.1 °C  Hg 76 365 12020941  
150 95 C  Solidification Point   +100 +130  0.1 °C  Hg 76 365 12020951  
151 96 C  Solidification Point   +120 +150  0.1 °C  Hg 76 365 12020961  
152 97 C  —  Tank   -18 +49  0.5 °C Hg Total 300 12020973  
153 97 F  —  Tank   0 +120   1 °F  Hg Total 300 12050973  
154 98 C  —  Tank   +16 +82  0.5 °C Hg Total 300 12020983  
155 98 F  —  Tank   +60 +180  1 °F Hg Total 300 12050983  
156 99 C   Weathering Test  -50 +5  0.2 °C Hg-TI 35 300 12020991  
157 99 F  —   Weathering Test  -58 +41  0.5 °F Hg-TI 35 299 12050991  
158 100 C  —  Solidification Point  +145 +205  0.2 °C Hg 76 365 1202100  
159 101 C  —  Solidification Point   +195 +305  0.5 °C Hg 76 365 1202101  
160 102 C  83 C  Solvents Distillation   +123 +177  0.2 °C  Hg 100 390 12021021  
161 103 C  84 C  Solvents Distillation   +148 +202  0.2 °C  Hg 100 390 12021031  
162 104 C  85 C  Solvents Distillation   +173 +227  0.2 °C  Hg 100 390 12021041  
163 105C  86C  Solvents Distillation   +198 +252  0.2 °C  Hg 100 390 1202105  
164 106C  87C  Solvents Distillation   +223 +277  0.2 °C  Hg 100 390 1202106  
165 107C  88C  Solvents Distillation   +248 +302  0.2 °C  Hg 100 390 1202107  
166 108F  —  Saybolt Viscosity   +270 +290  0.5 °F Hg Total 270 1205108  
167 109F  —  Saybolt Viscosity   +320 +340  0.5 °F Hg Total 270 1205109  
168 110C  93C  Kinematic Viscosity   +133.6 +136.4  0.05 °C Hg Total 300 12021101  
169 110F  —  Kinematic Viscosity   +272.5 +277.5   0.1 °F Hg Total 300 12051101  
170 111C  —  Tar Acids Distillation   +170 +250  0.2 °C  Hg 100 390 1202111  
171 112C  —  Benzene Solidification Point   +4 +6  0.02 °C Hg Total 210 12021121  
172 113C  89C  Softening Point (Bitumen) -1 +175 0.5°C Hg Total 400 1202113  
173 113F  89F Wide Range  +30 +350  1 °F  Hg Total 400 12051131  
174 114C  14C Aviation Fuel Freezing Point  -80 +20  0.5 °C  Toluen Total 295 12021141  
175 116C  —  Bomb Calorimeter   +18.9 +25.1  0.01 °C Hg Total 604 12021161  
176 117C  —  Bomb Calorimeter   +23.9 +30.1   0.01 °C Hg Total 604 12021171  
177 118C  —  Kinematic Viscosity   +28.6 +31.4  0.05 °C Hg Total 300 12021181  
178 118F  —  Kinematic Viscosity   +83.5 +88.5  0.1 °F Hg Total 300 12051181  
179 119C  —  Coolant (Antifreeze) -38.3-30 0.1 °C Hg 100 415 12021191  
180 119F  —  Freezing Point  -37 -22   0.2 °F Hg 100 415 12051191  
181 120C  92C  Kinematic Viscosity   +38.6 +41.4   0.05 °C Hg Total 300 12021201  
182 121C  32C  Kinematic Viscosity   +98.6 +101.4 0.05 °C  Hg Total 300 12021211  
183 122C  94C  Brookfield Viscosity  -45 -35 0.1 °C  Hg-TI Total 295 12021221  
184 123C  95C  Brookfield Viscosity  -35 -25  0.1 °C  Hg Total 295 12021231 1.338.000
185 124C  96C  Brookfield Viscosity  -25 -15  0.1 °C  Hg Total 295 12021241 1.294.000
186 125C  97C  Brookfield Viscosity  -15 -5  0.1 °C  Hg Total 295 12021251  
187 126C  71C  Kinematic Viscosity   -27.4 -24.6  0.05 °C Hg Total 300 12021261  
188 126F  71F  Kinematic Viscosity   -17.5 -12.5  0.1 °F Hg Total 300 12051261  
189 127C  99C  Kinematic Viscosity   -21.4 -18.6  0.05 °C  Hg Total 300 12021271  
190 128C  33C  Kinematic Viscosity   -1.4 +1.4  0.05 °C  Hg Total 300 12021281  
191 128F  33F  Kinematic Viscosity   +29.5 +34.5  0.1 °F  Hg Total 300 12051281  
192 129C  36C  Kinematic Viscosity   +91.6 +94.4  0.05 °C Hg Total 300 12021291  
193 129F  36F  Kinematic Viscosity   +197.5 +202.5 0.1 °F Hg Total 300 12051291  
194 130C  —  Tank   -7 +105  0.5 °C  Hg Total 300 12021303  
195 130F  —  Tank   +20 +220  1 °F Hg Total 300 12051303  
196 132C  102C Kinematic Viscosity   +148.6 +151.4  0.05 °C Hg Total 300 12021321  
197 133C  —  Precision   -38 +2  0.1 °C  Hg 76 374 12021331  
198 134C  37C  Sludge  +144 +156   0.2 °C  Hg 100 260 12120371  
199 135C  Fuel Rating Air-High   +38 +93  1 °C  Hg 40 168 12021351  
200 135F  —  Fuel Rating Air-High    +100 +200  1 °F Hg 40 168 12051351  
201 136C  — Aviation Fuel Density    -20 +60  0.2 °C  Hg Total 285 12021361  
202 136F  —  Aviation Fuel Density   -5 +140  0.5 °F Hg Total 285 12051361  
203 137C  —  Oxidation Cell Test +80+100 0.1 °C  Hg 76 250 12021371  
Các sản phẩm khác
Code: 1202008; LS - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 1202124; Ludwig Schneider - Germany
Giá: 1.295.000 VND
Code: 1202123; Ludwig Schneider - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 1202021; Ludwig Schneider - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 1202019; Ludwig Schneider - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 1202016; Ludwig Schneider - Germany
Giá: 1.021.000 VND
Item no.: 1202012; Ludwig Schneider - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Item no.: 1202012S; Ludwig Schneider - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn