VẬT TƯ THÍ NGHIỆM CHUNG | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  VẬT TƯ THÍ NGHIỆM CHUNG
Controlab - France
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: HD 1; HGL - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Lamil 13; Karstulan - Finland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: NB-101 MT; N-Biotek / Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: UP200S; Hielscher - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: HC6.2; Kraemer - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: HI 98509; Hanna - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: 7100.PGT120; WARMBIER - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: UP200Ht; Hielcher - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: UP200H; Hielscher - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Article No. 2043A4657; Hahnemuehle - Germany
Giá: 6.600.000 VND
Model: B-52-1C; YMMT - Japan
Giá: 147.150.000 VND
Model: POLY gloss; TQC – Netherland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: HI 2300; Hanna - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: HI 8733; Hanna - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
No. 109AD; Gastec - Japan
Giá: 990.000 VND
LS-2000X; Fawcett – USA
Giá: 27.500.000 VND
Code: DP5892110; Hahnemuehle - Germany
Giá: 700.000 VND
Code: 350R114; Hahnemuehle - Germany
Giá: 290.000 VND
Code: 3601010; ALBET LabScience - Germany
Giá: 1.430.000 VND
Trang    1   2   3   4