Cân kỹ thuật điện tử 10^-2 | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Sản phẩm hãng Kern-Sohn  /  Cân kỹ thuật điện tử 10^-2
Model: EW 2200-2NM; Kern – Germany
Giá: 25.000.000 VND
Model: EMB 2000-2; Kern / Germany
Giá: 5.600.000 VND
Model: 440-35A; Kern – Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: EW 6200-2NM; Kern – Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: KB 1200-2N; Kern / Germany
Giá: 7.700.000 VND
Model: KB 2400-2N; Kern - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: EWJ 600-2M; Kern - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: PES 2200-2M; Kern - Germany
Giá: 30.000.000 VND