Sản phẩm hãng Jinteng | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Các hãng sản xuất Trung Quốc  /  Sản phẩm hãng Jinteng
Code: JTFA0212; Jinteng - China
Giá: 33.000.000 VND
Code: JTFA0211; Jinteng - China
Giá: 20.460.000 VND
Model: GM-0.33A; Jinteng - China
Giá: 9.218.000 VND
Model: GM-0.33A + JTFA0202; Jinteng - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: TJMF0426; Jinteng - China
Giá: 600.000 VND
Code: TJMF0416; Jinteng - China
Giá: 700.000 VND
Code: TJMF0425; Jinteng - China
Giá: 300.000 VND
Model: JTFA0202; Jinteng - China
Giá: 3.300.000 VND
Model: GM-0.33II; Jinteng - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: GM-0.50; Jinteng - China
Giá: 9.170.000 VND