Lò nung NABERTHERM | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Lò nung NABERTHERM
Model: L5/13/B410; Nabertherm - Germany
Giá: 88.000.000 VND
Model: LHT 08/18; Nabertherm - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: ST-1600MX-I / Sutong - China
Giá: 110.000.000 VND
Model: KJ-16000C; Kejia - China
Giá: 110.000.000 VND
Model: L 15/11; Nabertherm - Germany
Giá: 82.000.000 VND
Model: Tube-1700; Shibo - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Box-1400; Shibo - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: L 9/11; Nabertherm - Germany
Giá: 69.000.000 VND
Model: SX-8-10; Faithful - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: L 3/12; LAC - CZECH
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: LE 15/11; Lac - Czech
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: LE 05/11; Lac - Czech
Giá: 30.000.000 VND
Model: N 7/H-B400; Nabertherm-Germany
Giá: 62.700.000 VND
Model EF11/8B; Lenton-Anh
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: LMH 7/12; Lac-Czech
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: LH 6/13; Lac-Czech
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: LT 9/13/B410; Nabertherm-Germany
Giá: 95.500.000 VND
Model: LE 6/11/R7; Nabertherm-Germany
Giá: 44.500.000 VND
Model: RT 50-250/11/B410; Nabertherm - Germany
Giá: 82.250.000 VND
Model: SX-2.5-10; Taisite-China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Trang    1   2