Các hãng sản xuất Trung Quốc | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Các hãng sản xuất Trung Quốc
Model: DDS-307W; Bante - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: POL-200; Shanghai Bante - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: NDJ-79; Zenith - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: KH-200; China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SLQ-6; Shanghai QJ - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SZC-C; Shanghai QJ - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: KDN–102F; Shanghai QJ - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: JTFA0212; Jinteng - China
Giá: 33.000.000 VND
Code: JTFA0211; Jinteng - China
Giá: 20.460.000 VND
Model: SKKL-B; Otsuka – Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Item Number: VA11310 004FKB; Knitel - Germany
Giá: 99.000 VND
Model: Bante321-F; Bante - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: GM-0.33A; Jinteng - China
Giá: 8.642.000 VND
Model: GM-0.33A + JTFA0202; Jinteng - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: BGD 241/3; Biuged - China
Giá: 3.300.000 VND
Model: V-200ACL / Boshida - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: BGD 515; Biuged - China
Giá: 29.000.000 VND
Model: MS400; Shanghai Bante
Giá: 5.280.000 VND
Model: SALscan20; Shanghai Bante - China
Giá: 2.400.000 VND
Model: Bante321-CL; Bante / China
Giá: 13.600.000 VND
Trang    1   2   3   4