Thiết bị thực phẩm, đồ uống | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Thiết bị thực phẩm, đồ uống
Product Cat # AG101; Hindusthan - India
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Mini FJ 15; Item No.: 13304; Milky - Austria
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: FJ10; Milky - Austria
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: J5-Plava-500; Plava - Russia
Giá: 189.000.000 VND
Code: 3260; Funke Gerber - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 3125; Funke Gerber - Germany
Giá: 3.550.000 VND
Model: STsM-500-18; MTS - Russia
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 6660; Funke-Gerber / Germany
Giá: 440.000 VND
Code: 3420075; Witeg - Germany
Giá: 187.000 VND
Model: EZ-200; Freund – Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Funke-Gerber / Germany
Giá: 750.000 VND
Model: LactiCyte-HD; P&P - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 3875; Funke Gerber - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 3270; Funke Gerber - Germany
Giá: 125.000 VND
Code: 3421; Funke Gerber - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 2502; Funke Gerber - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 3280; Funke-Gerber / Germany
Giá: 22.000 VND
Model: FermentoFlash; Funke-Gerber / Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 3156; Funke Gerber - Germany
Giá: 85.000 VND
Model: QuickCheck™ -IV Cryoscope; P&P - USA
Giá: 176.000.000 VND
Trang    1   2