THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ
Model: TCB-7; PSL - UK
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: BHII - Toki Sangyo/Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: STT-30; Nihon Doki - Japan
Giá: 3.510.000 VND
Model: VIS-T-08-3 / Termex - Russia
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SYD-0623; Chincan - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: VIP-2MP; TERMEX; Russia
Giá: 99.000.000 VND
Code: K16273 PMCC; Koehler – USA.
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SYP1001B-V; Shenkai - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SKY1003-Ⅲ; Shenkai - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: CXYD-200; Chenxin - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: FDT-0401;Friend - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SKY1003-I; Shenkai - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: 17-0040; Petrotest
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SKY 1002 – I; Shenkai – China
Giá: 286.000.000 VND
Model: DA 130N; KEM - Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: RT-01-600; Erdco-USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: HFP-339; Herzog - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn